◄ Esilehele

SAIDILE LISATUD MATERJALID

27.09.2021
Dokumentide rubriigis täiendatud Livoonia küla asutajate nimekirja. Kõikide asutajate päritolu kohta on nüüd olemas lingid Saagasse.
08.09.2020
Kirjutiste rubriiki lisatud: Leeni Langebraun. Esimeste Kaukaasiasse välja rännanud eesti talupoegade käekäik. Akadeemia, 8, 2019, lk. 1448−1468; 9, 2019, lk. 1614−1621; 10, 2019, lk. 1837−1885 – kokkuvõte seni leitud arhiividokumentidest, mis käsitlevad Põhja-Kaukaasia eesti asunduste tekkimist aastatel 1865−1875.
26.08.2020
Juriidika rubriiki lisatud Põhja-Kaukaasia Livoonia küla optandile välja antud Eesti kodakondsuse tunnistuse ja Eesti välispassi näidised. Sellised välispassid anti välja vähemalt 11 056 optandile ja nende perekondadele.
30.01.2020
Juriidika rubriiki lisatud okupeeritud ja Venemaaga liidendatud Abhaasia Salme ja Sulevi külade saadikute 16. aprilli 1921. aasta märgukiri Eesti Vabariigi esindusele Moskvas ning terviklik kodakondsuse tunnistuse näidis, kus mõlemad pooled on koos (lahti rebimata).
21.11.2019
Juriidika rubriiki lisatud siseministeeriumi uus eelnõu kodakondsuse seaduse muutmiseks ja lingid sellega seotud dokumentidele.
05.10.2019
Kaartide rubriiki lisatud Banatovi küla majapidamiste skeem. Aitäh Hilda Sabbole!
21.06.2019
Lisasin Juriidika rubriiki täieliku nimekirja nendest eestlastest (lisaks perepeadele ka teised pereliikmed), kes võeti 1920–1921 Eesti Thbilisi konsulaadis Eesti kodakondsusse ja kes said sealt Eesti Vabariigi välispassid. PPA praeguse praktika kohaselt (vt. Postimees, 21. juuni 2019) peaksid kõik nende isikute järglased olema omandanud Eesti kodakondsuse sünniga.
06.02.2019
Juriidika rubriiki lisatud õiguskantsleri vastus Abhaasia eestlastele Ilma Krenstremile tema kodakondsuse küsimuses.
24.01.2019
Kirjutiste rubriiki lisatud: Aivar Jürgenson. Eestlane Abhaasia parlamendi saadikuna. Tuna, 3, 2017, lk. 55−71.
21.01.2019
Juriidika rubriiki lisatud alamrubriik Õiguskantsleri praktika.
14.01.2019
Juriidika rubriiki viimastel päevadel lisatud mitmeid õigusajaloolisi materjale Eesti kodakondsuse opteerimise kohta.
07.01.2019
Dokumentide rubriiki lisatud Leeni Langebrauni „Märkmeid Gruusia Rahvusarhiivi Ajaloo Keskarhiivist ja sealsetest eestlasi käsitlevatest säilikutest”.
28.12.2018
Juriidika rubriiki lisatud Läti–Vene lepingud (1920–1921), mille opteerumisalased tingimused eeldatavasti laienesid Tartu rahulepingu IV artiklisse, mistõttu ilmselt kadus Tartu rahulepingust tingimus, et Eesti optandid peavad ühe aasta jooksul Venemaa piiridest lahkuma.
19.10.2018
Saidile on lisatud uus rubriik Juriidika, kuhu olen koondanud ja loodan edaspidi veel lisada ajaloolisi juriidilisi materjale (õigusaktid, eeskirjad, kohtulahendid jm. dokumendid) seoses kodakondsusega. Prioriteetseks olen pidanud materjale, mis seostuvad või võivad seostuda idakandi optantide kodakondsuse teemaga.
18.05.2018
Dokumentide rubriigis oluliselt täiendatud Krasnodaris 1937–1938 mõrvatud eestlaste nimekirja.
02.05.2018
Raamatute rubriiki lisatud Омар Тушурашвили jt. Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937–1938 гг. Strasbourg, Council of Europe, 2017 – mahukas kogumik NSV Liidu punase režiimi kuritegudest (sealhulgas ka eestlaste vastu) Abhaasias aastatel 1937–1938. Aitäh, Anna Capello, Omar Tušurašvili, Aivar Jürgenson ja Nelli Karu!
04.04.2018
Dokumentide rubriiki on lisatud veel kaks Eesti Rahvusarhiivist pärit dokumenti (see ja see) aastatest 1869–70 seoses esimeste Põhja-Kaukaasia eesti asunduste tekkega.
04.04.2018
Dokumentide rubriiki on lisatud 50 uut ümberkirjutust originaaldokumentidest, mis käsitlevad Põhja-Kaukaasia eesti külade tekkelugu aastatel 1866–1874. Hinnalise materjali eest suur aitäh Leeni Langebraunile, kes hankis Gruusia rahvusarhiivist, Krasnodari krai riiklikust arhiivist ja Krimmi arhiivist nende dokumentide koopiad ja koostas esialgsed ümberkirjutused. Uued failid on tähistatud kuupäevaga 04.04.2018.
18.02.2018
Täiendasin dokumentide rubriigis Maruhha asutajate nimekirja indeksit (andmed perekondade Koord, Koppel ja Martinson kohta), Maruhha peremeeste 1883. aasta palvekirja indeksit ning Livoonia asutajate nimekirja indeksit (andmed perekonna Konret kohta).
11.12.2017
Kirjutiste rubriigis parandatud originaaltekstiga kooskõlalisemaks August Ingermaa memuaare „Mõnda mälestusi Punaselageda eesti asundusest Kaukaasias”. Nimelt õnnestus hankida Milvi Stukalova abiga (aitäh!) Ingermaa teksti masinakirjaline originaal. Selle põhjal on varem ümberkirjutusest võetud tekstis tehtud mitmeid lisandusi, täpsustusi ja nimeparandusi.
27.09.2017
Kirjutiste rubriiki lisatud: Aivar Jürgenson. Virumaa kooliõpetajast koduloolane August Martin ja Kaukaasia eestlased. Mäetagused, 66, 2017, lk. 33−50.
22.08.2017
Ajalehtede rubriiki lisatud ajakirjas Linda ja ajalehes Postimees ilmunud kirjad Suhhumi piirkonnast, mille autor oli arvatavasti Ülem-Linda eestlane Kristohv(er) Naaber.
01.04.2017
Kirjutiste rubriiki lisatud Jakob Nermani saatetekst Salme ja Sulevi külade ajaloo kohta. Tekst on pärit Renate Kivi arhiivist, aitäh!
30.01.2017
Ajalehtede rubriiki lisatud veebisaidil Sputnik ilmunud kirjutis „Väike Eesti „riik” Gruusias”.
27.01.2017
Kirjutiste rubriiki lisatud: Aivar Jürgenson. Gruusia-Abhaasia sõda Abhaasia eestlaste mälestustes. Acta Historica Tallinnensia, 2016 (22), lk. 112−131. Soovituslik lugemine kõigile, kes soovivad vaadata ametlikest ajalooversioonidest sügavamale. Aitäh Aivar Jürgensonile selle artikli eest!
30.12.2016
Raamatute rubriiki lisatud Livoonia eestlasi puudutavad leheküljed Armaviris 2016. aastal ilmunud Krasnodari krai Uspenski rajooni asutamise 90. aastapäeva kogumikust. Pilte ja infokilde Livoonia eestlastest. Materjali aitas hankida Olga Golojad.
08.11.2016
Dokumentide rubriiki lisatud Leeni Langebrauni märkmed Samara arhiivi külastamise kohta (sh. väljakirjutisi dokumentidest). Sellega seoses on valikuliselt avaldatud ka mõned Leeni hangitud dokumendid (skaneeritud kujul, ilma digitaalse tekstita) Samara arhiivist uutes alamrubriikides:
07.11.2016
Ajalehtede rubriigis:
10.10.2016
Ajalehtede rubriiki lisatud kolm kirjutist huvitava infoga Türgis Karsi piirkonnas asunud Uus-Estonia asunduse kohta:
22.07.2016
Ajalehtede rubriiki lisatud Päevalehes 1911 ilmunud teade Livoonia asundusest kirjasaatjalt Asunik. Samas rubriigis mitme artikliga täiendatud faili, mis sisaldab teateid Maruhhast ja Sorikülast eestikeelsetes ajalehtedes 1909–1914.
21.07.2016
Ajalehtede rubriiki lisatud Päevalehes 1909 ilmunud Juhan Järveri kirjutis „Kubanimaa Eesti asundused”.
15.07.2016
Maruhha asutajate nimekirja (1873) lisatud vennad Johannes ja Ants Sebald Järva-Peetrist Päinurme mõisast.
26.04.2016
Fotode rubriiki lisatud Nelli Karult saadud 5 fotot Alam-Linda kalmistust aastatel 1978 ja 2009. Alam-Linda külas ei ela enam inimesi ja teeolude tõttu on sinna väga keeruline pääseda.
10.03.2016
Helisalvestiste rubriiki lisatud kunagise Sulevi elaniku Tiina Põderi (sünd. Ramjalg; hiljem Sulevi kooliõpetaja Mart Põderi abikaasa) mälestused, mis on salvestatud aastal 1969 või 1970. Tiina Põder räägib elust Viljandimaal 19. sajandi lõpus ning Kaukaasiasse minekust. Salvestise saatis Hele-Mall Traks, aitäh!
27.11.2015
Ajalehtede rubriiki lisatud Noorte Hääles 1945. aastal ilmunud kirjutis, kus endine Punase-Lageda kooliõpetaja Juhan Murumets (varasema nimega Johannes Kirkmann) meenutab enda kokkupuuteid Tammsaarega Kaukaasias.
11.11.2015
Ajalehtede rubriiki lisatud üks Postimehes 1893 ilmunud kirjutis Suhhumi piirkonna eestlaste usuelu kohta.
28.06.2015
Täiendasin kahte Põhja-Kaukaasia Livoonia asutamisega seotud faili, mis lisandusid saidile alles mõni päev tagasi. Nimelt õnnestus Livoonia 1880. aasta perekirjas leida ka viimane puudu olnud perekond, samuti õnnestus Livoonia asutamisdokumendis tuvastada veel üks nimi ja teha korrektsuse huvides mõned pisimuudatused. Aitäh Leongard Salmanile Krimmist!
25.06.2015
Dokumentide rubriiki lisandus uus alamrubriik: Livoonia asutamisega seotud dokumendid. Seni olid ida.aule.ee saidil üleval mõned Livooniaga seotud dokumendid Krasnodari arhiivist (ühes failis). Nüüd on need dokumendid liigendatud kahte faili ja lisatud eraldi failidesse kahe uue dokumendi ümberkirjutused Stavropoli arhiivist. Samuti on järjekordselt rõõm teatada, et nii Livoonia asutamise dokumentidele (77 peret) kui ka 1880. aasta palvekirjale (36 peret) on nüüd lisatud andmed perede päritolu kohta ja lingid Saagasse. Livoonia asutajad õnnestus rohkem kui 90% ulatuses Saaga materjalidega seostada (andmed ja lingid on failide lõpus).
15.06.2015
Rõõm on teatada, et dokumentide rubriiki on lisandunud Venemaa arhiividest ümber kirjutatud 16 dokumenti seoses Maruhha ja Soriküla asutamisega Põhja-Kaukaasias (alates 1873). Nende avaldamiseks on tublisti vaeva nähtud. Tahaksin tänada Leeni Langebrauni, kelle kaudu suurem osa neist dokumentidest minuni jõudis ja kes kahtlemata tegi nende hankimisel kõige suurema töö. Samuti soovin tänada kaasabi eest Olga Golojadi, Arnold Ruttot, Rudolf Vahopskit ja Erna Gennot. Juhin ka tähelepanu, et täna avaldatud dokumentide hulgas on Maruhha ja Soriküla asutajate nimekiri 1873. aastast, mis õnnestus umbes 90% osas Saaga materjalidega seostada (lingid Saagasse on nimekirja lõpus).
25.02.2015
Ajalehtede rubriiki lisatud paar kirjutist opteerumise ja Nõukogude Venemaa teguviiside kohta:
23.02.2015
Dokumentide rubriigis täiendatud Leeni Langebrauni märkmeid Stavropoli arhiivi külastusest. Lisatud on täpne väljakirjutus kahest leheküljest Maruhha ja Soriküla sünnimeetrikast 1906–1907. Aitäh Olga Golojadile!
21.02.2015
Ajalehtede rubriiki lisatud pastor August Nigoli kirjutisi 1916. aastast seoses plaaniga asutada Suhhumi linna Kaukaasia eestlaste Püha Pauluse kogudus.
01.02.2015
Dokumentide rubriiki lisatud mais 1920 peetud Kagu-Venemaa eesti rahvusorganisatsioonide Rostovi konverentsi protokoll ja selle ümberkirjutus. Originaal on Rahvusarhiivis.
31.01.2015
 • Kirjutiste rubriiki lisatud Anna Vaarmanni mälestused Tammsaare külaskäigust Eesti Aiakesse 1912. aastal; kirja pannud Elvi Vaarmann.
 • Ajalehtede rubriiki lisatud Olga Golojadi märkmed Krasnodari krai Otradnaja rajooni ajalehtedest Красное знамя (1936−1939) ja Советское казачество (1938−1939) seoses teadetega, mis käsitlesid sealses rajoonis asunud Uus-Eesti (Новоестоновское) ja Banatovi (Банатовское) külasid ning sealseid kolhoose „Uus Tee” ja „Võitlus”.
24.01.2015
Dokumentide rubriiki lisatud 24 ümberkirjutust Eesti valdadest Stavropoli kubermangu asunud elanikele 1869. aastal välja antud vabastustunnistustest. Aitäh Leeni Langebraunile nende dokumentide hankimise eest!
21.01.2015
Dokumentide rubriiki lisatud Leeni Langebrauni märkmed Krasnodari riikliku arhiivi külastusest suvel 2013. Ülevaade sellest, millistes säilikutes on eestlasi käsitlevad andmed; samuti osalised väljakirjutised ühest meetrikaraamatust.
20.01.2015
Haudade andmebaasi lisatud kaudseid andmeid Alam-Linda eestlaste nimekirjast, mille koostas Nelli Karu oma mälestuste põhjal, ning aastatel 1902–1918 surnud Põhja-Kaukaasia eestlaste kohta vastavalt Leeni Langebrauni üleskirjutustele Stavropoli arhiivist. Mõlemad andmestikud on mittetäielikud.
09.01.2015
Ajalehtede rubriigis:
01.11.2014
Ajalehtede rubriiki lisatud leide Põhja-Kaukaasia Eesti-Maruhha ja Soriküla asunduste kohta:
01.11.2014
Ajalehtede rubriiki lisatud pikem ja üksikasjalikum Kaukaasia-reisikiri, mis ilmus Postimehes 1910. Oletan, et autoriks oli varasem Abhaasia Estonia küla kooliõpetaja Vunk.
19.08.2014
Dokumentide rubriiki lisatud Leeni Langebrauni märkmed Stavropoli arhiivi külastusest juulis 2014. Põhjalik ülevaade sellest, millistes säilikutes on eestlasi käsitlevad andmed; samuti osalised, kuid siiski mahukad väljakirjutised meetrikaraamatutest ja vabastustunnistustest.
11.07.2014
Raamatute rubriiki lisatud Abhaasiast pärit Leida Madisoni ja Jaan Tsadurjani mälestusi, mis ilmusid Ingrid Rüütli kirjutises „Laulud eesti elulugudes” kogumikus Võim ja kultuur 2003. aastal.
04.05.2014
Ajalehtede rubriigis täiendatud produktiivse Johan Pihlaka sõnumeid Eesti Postimehes veel kolme aasta kirjadega Suhhumi-lähedasest Estonia asundusest: aastatele 1894–1900 on nüüd lisatud ka aastad 1901–1903 (lisandus paarkümmend lehekülge). Faili nimi muutus vastavalt. Samuti on sellesse faili lisatud varem siin eraldi olnud 1902. aasta kiri Estonia külast Eesti Postimehes, kuna võib arvata, et ka selle kirja saatis Johan Pihlakas.
24.03.2014
Raamatute rubriiki lisatud peatükk „Väljarändajad-uusasunikud” raamatust: Aarand Roos. Areenilt arhiivi. Eesti Spordimuuseumi ja Eesti Spordiajaloo Seltsi Toimetised, 10. Tartu, 2013, lk. 58−76. Ülevaade idakandieestlaste, peamiselt Kaukaasia eestlaste spordielust ja ‑sündmustest.
22.03.2014
Kirjutiste rubriiki lisatud: Leeni Langebraun. Ajalooline eestlaste teekond üle Kaukasuse mägede (Burna − Eesti Aiake). Autor püüdis kaardil taastada Põhja-Kaukaasia eestlaste 1886. aasta teekonna üle Kaukasuse mägede peaaheliku Taga-Kaukaasiasse, kus nad asutasid Estosadoki asunduse. Kaardi juurde on lisatud selgitused. Ilmub esmakordselt siin.
11.03.2014
Kaukaasia eestlaste andmebaasi täiendatud Abhaasiasse Sulevi külla maetud eestlaste andmetega, mida Arnold Rutto kogus 2013. aastal Sulevis Aili Ruttolt ja Lilli Angelstokilt ning täpsustas Sulevi kalmistutel. Aitäh Arnoldile lahke abi eest!
24.02.2014
Ajalehtede rubriigis täiendatud Suhhumi 1914. aasta laulupeo kajastusi mitmete hiljem leitud kirjutiste ja teadetega. Saabuval kevadel on selle laulupeo 100. aastapäev.
25.01.2014
Raamatute rubriiki lisatud: Vladimir Meibaum. Сто лет под южным солнцем. Tallinn, Eesti Raamat, 1984. See venekeelne raamat räägib Salme ja Sulevi külade ajaloost. Avaldamiseks andis loa Vladimir Meibaumi järeltulija Pjotr Sulženko, aitas Elvi Vaarmann.
01.10.2013
Kirjutiste rubriiki lisatud digiteeritud tekstiversioon Punase-Lageda eestlase Heinrich Tobiase mälestustest Metsas võib mõndagi juhtuda.
06.06.2013
Lisatud kahe huvitava käsikirja materjalid:
24.05.2013
Kirjutiste rubriiki lisatud Eestlaste ajalugu Suhhumi linnas (käsikiri 1919. aastast). Toimetatud versioon, sõnasõnaline ümberkirjutus ja skaneeritud originaal.
14.05.2013
Dokumentide rubriiki lisatud kokkuvõte võimalikest venekeelsetest materjalidest Põhja-Kaukaasia Kaana saksa asunduse eestlaste kohta. Kaana (Kanovo, Каново) oli üks vähem tuntud ja uuritud Kaukaasia eesti asundusi. Sinna asus u. 1868. aastal 20 peret eestlasi, kes olid tulnud Krimmist ja veetnud u. kaks aastat ajutises asunduses Kubani jõe ääres Nevinnomõsski lähedal. Hiljem need eestlased saksastusid ja jäljed nendest on valdavalt kadunud. Püüdsin kokku panna need lõigud ja info venekeelsetest allikatest, mis võivad olla seotud Kaana eestlaste saatusega. Infot aitas leida ja analüüsida Heinrich Reichert.
14.05.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud:
14.05.2013
Ajalehtede rubriigis täiendatud:
13.05.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud Simbirski kubermangu eestlaste kohta. Sealsete eestlase elu-olu vanasti; sektijuhid Kristian Reits ja Kaarel Zederbaum:
06.05.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud Leningradi punases ajalehes Edasi ilmunud mõttevahetus Abhaasiasse Sulevi külla eesti talurahva kooli asutamise kohta. Sisuliselt taheti Sulevisse teha aiandustehnikumi.
03.05.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud pastor August Nigoli viimane kiri tema viimaselt Venemaa-reisilt. Sealt saab üsna täpse ülevaate selle reisi algusest. Teadupärast mõrvati pastor August Nigol umbes kuu aega pärast selle kirja kirjutamist, augustis 1918 Permi linnas ja selle korraldasid eesti rahvusest bolševikud. Pastor Nigoli eluloost lähemalt olen kirjutanud siin. Viite eest olen tänulik Vambola Rollile.
29.04.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud Johan Pihlaka 19 pikemat ja lühemat ajalehekirjutist Simbirski ja Samara kubermangudest, Abhaasiast ja Krimmist (kokku sadu lehekülgi) ning 6 kirjutist seoses Johan Pihlakaga. Ühtlasi on nüüd avatud Johan Pihlaka lehekülg, kuhu on eraldi dubleeritud lingid tema kirjutistele ja teda puudutavatele kirjutistele. Samal lehel on ka Johan Pihlaka elulugu.
20.04.2013
Kaartide rubriiki lisatud Samara ja Simbirski kubermangu eestlaste asunduste ja asupaikade kaart. Enamik neid kohti on nüüdseks kaardilt kadunud. Nende ülesleidmiseks võrdlesin vanu kaarte uutega ning lähtusin vanades ajalehtedes ja raamatutes antud selgitustest. Praegu on puudu Simbirski kubermangu Tšistopolje eesti asunduse asukoht ning Vitelevka lahkusuliste eesti huutori asukoht on küsimärgiga, kuid loodan need kunagi täpsustada.
13.03.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud:
14.02.2013
Kirjutiste rubriiki lisatud: Harald Kikas ja Jüri Remmelgas. Kaukaasia Eesti asundused Vene kodusõja keerises. Verbum habet Sakala!, New York−Stockholm−Toronto, korp! Sakala, 1974, lk. 85−93. Musta mere äärsete eesti asunduste olukorrast ja sündmustest aastatel 1916−1920.
14.02.2013
Kaartide rubriiki lisatud: Luteri kirikud ja keskused Kaukaasias. Nende kirikute alla kuulusid ka Kaukaasia eesti asundused.
14.02.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud:
22.01.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud: „Sulevi” asundus sündis 1885 (Ameerika eestlaste ajakirjast Meie Tee, 11−12/1962).
21.01.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud mitmesuguseid kirjutisi vanadest ajalehtedest 1883−1919:
20.01.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud Eesti Postimehe lisas Missioni-Leht 1900−1902 ilmunud ülevaated Vene riigi evangeeliumi luteri koguduste abikaasa tegevuse kohta kolmel aastal (1899−1901); viiteid ja andmeid eesti asunduste kohta:
18.01.2013
Kirjutiste rubriiki lisatud: Õilme Siimer. Kaukaasia eestlaste tagasiränne ja psühholoogiline kohanemine (raamatust Õnnestav õpetus. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010, lk. 66−75). Artikkel käsitleb Abhaasia eestlaste tagasirännet Musta mere rannikult ajavahemikus 1990−2004.
17.01.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud: Suguvennad kauges Kaukaasias (Ameerika eestlaste ajakirjast Meie Tee, 5−6/1975; Thbilisis tegutsenud eestlastest jm.).
16.01.2013
Raamatute rubriiki lisatud: Eestlastest Gruusias (8. peatükk raamatust E. Leppik. Gruusia NSV : Kazbek, Ritsa, Must meri ... Tallinn, Eesti Raamat, 1968, lk. 73−90).
15.01.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud T. K. kiri Novorossiiskist sealsete eestlaste elu kohta (Eesti Postimees, 1895; M. Mihkelsoni tegevus ja võõrdumine kohalikest eestlastest).
15.01.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud:
14.01.2013
Kirjutiste rubriiki lisatud: Fanny Sivers. Eestlaste Altmäe küla Põhja-Kaukaaasias. Benita Peri lapsepõlvemälestusi. Väliseesti kirjandusajakiri Tulimuld, 3/1988−4/1988. Eestlanna mälestused Põhja-Kaukaasiast Allmäe külast 1920–1930‑ndatel aastatel.
13.01.2013
Kirjutiste rubriiki lisatud: H. Treimann, A. Vist. Kilde Punaselt Lagedalt. Ajakiri Pilt ja Sõna, 6/1966. Muu hulgas portreelood Jaagup Kerstenist, Klaara Nahkurist ja Bernhard Nahkurist.
12.01.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud:
11.01.2013
Kirjutiste rubriiki lisatud Eestlaste asundustest omaaegses Venes (Ameerika eestlaste ajakirjast Meie Tee, 1‑2/1966): Venemaa eesti asunduste tähestikuline loetelu ja lühikirjeldused vastavalt omal ajal Tallinnas Välis-Eesti Ühingus säilitatud ja kogutud andmetele. Samuti on ajalehtede rubriiki lisatud:
10.01.2013
Ajalehtede rubriiki lisatud kaks eri vaatenurka Põhja-Kaukaasia eestlaste kommuunist „Koit”:
07.01.2013
Kirjutiste rubriiki lisatud: Otto Laaman. Eesti asundused Venemaal. Ajakirjast Meie Tee, 3‑4/1978–5‑6/1980. Mahukas ülevaade kõikidest eesti asundustest Venemaal.
06.01.2013
Raamatute rubriiki lisatud: Cəfər Məmmədov. Heinrich Thomsoni mälestused Bakuust aastatest 1914−1921. Aastal 2012 ilmunud huvitav raamat sisaldab ülevaadet Bakuu eestlaste tegevusest ning Bakuus elanud eestlase Heinrich Thomsoni (Hindrik Toomet) mälestusi elust Bakuus ja sealsetest eestlastest ja teistest rahvastest; mainitud on ka Livoonia asundust jm.
04.01.2013
Olga Kiitami lahke abiga Suhhumi Põllumajanduse Seltsi teemal lisatud:
 • nimekirjade rubriiki Suhhumi Põllumajanduse Seltsi liikmete nimekirjad 1904−1914 (nimekirjades on eestlasi);
 • samuti nimekirjade rubriiki Varvara Okorokova artikkel septembris 1915 Alam-Linda eesti külas korraldatud linnukasvatuse kursuse kohta, artikli lõpus on osalenute nimekiri;
 • raamatute rubriiki: Юбилейный журнал заседания Сухумского Сельского Хозяйства 15 декабря 1913 г. [Suhhumi Põllumajanduse Seltsi juubeližurnaal]. Suhhumi, 1914. Jällegi on mainitud ka eestlasi.
30.12.2012
Raamatute rubriiki lisatud: Г. А. Рыбинский. Сухумский округ. Абхазия в сельскохозяйственном и бытовом отношении [Suhhumi ringkond. Abhaasia põllumajandus ja olme]. 1894. Vene ajakirjaniku ja agronoomi G. A. Rõbinski raamatus on mitmel pool juttu ka Estonia ja Linda küla eestlastest. Materjali saatis Olga Kiitam.
29.12.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud August Ingermaa memuaarid Mõnda mälestusi Punaselageda eesti asundusest Kaukaasias (kirjutatud 1958).
26.12.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud Anita Veberi lapsepõlvemälestused Perevalka külast koos fotodega. Aitas Hilda Sabbo.
25.12.2012
Dokumentide ja nimekirjade rubriiki lisatud endise Perevalka elaniku Adolf Andresoni (1921−2006) koostatud Põhja-Kaukaasia Kreposti, Burna ja Perevalka (Looduse küla) elanikud enne Teist ilmasõda ja varem. (Sisaldab Burna ja Kreposti elanike nimekirja, kuid paraku mitte Perevalka elanike nimekirja.) Käsikiri jõudis minuni Milvi Stukalova vahendusel.
23.12.2012
Haudade andmebaasi lisatud suuremas mahus andmeid, 2012. aasta suve välitöödelt Kaukaasias. Andmeid kogusid Milvi Stukalova, Elvi Vaarmann ja Lidia Vaarmann. Uued andmed järgmistelt kalmistutelt:
 • Estonia kalmistu Abhaasias (kogu eestlaste osa; armeenlaste osa kohta andmeid ei lisatud);
 • Ülem-Linda kalmistu Abhaasias (kõik leitud hauad);
 • Burna (Burnõi) kalmistu Krasnodari krais Venemaal (kõik leitud hauad);
 • Perevalka kalmistu Krasnodari krais Venemaal (arvatavalt eestlastega seotud hauad);
 • Tsandripši (varasema nimetusega Ganthiadi) kalmistu Abhaasias (leitud eestlaste hauad);
 • mõned eestlaste hauad Adleri kalmistult.
Mahajäetud Alam-Lindasse pääseda ei õnnestunud: tee on liiga halvas seisukorras. Ülem-Linda on samuti varemetes ja seal ei ela kedagi.
23.12.2012
Lisatud 2012. aasta fotod Estonia, Ülem-Linda, Burna ja Perevalka kalmistutelt.
29.08.2012
Haudade andmebaasi tehtud mõningad parandused ja täiendused Leeni Langebrauni abiga.
09.07.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud Suhhumi piirkonna eestlaste teemal:
Samas rubriigis teist korda täiendatud Suhhumi laulupeo kajastusi (1914). Lisatud on Samuel Sommeri tagasivaateline kirjutis samast aastast.
21.06.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud USA väliseestlaste ajakirjast Meie Tee kaks artiklit (üks neist vägagi mahukas) Põhja-Kaukaasia Eesti-Haginski asunduse ajaloost:
14.06.2012
Ajalehtede rubriigis neljandat korda täiendatud: Samara eestlaste väljarändamine Abhaasiasse Suhhumi piirkonda. Leidsin Eesti Postimehest veel kaks lühisõnumit, mis võiksid selle teema alla mahtuda (24.06.1881 ja 21.10.1881).
14.06.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud Kaukaasia-teemalisi teateid punasest ajalehest Edasi (september/oktoober 1924):
08.06.2012
Fotode rubriiki lisatud Aivar Jürgensoni fotosid Estonia kalmistult Abhaasias (tehtud mais 2012). Haudade andmebaasi lisatud nendelt fotodelt välja kirjutatud andmed.
07.06.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud: Oskar Kullerkupp. Eesti asunikud Mustamere kubermangus (Edasi, 1924). Salme ja Sulevi külad nõukogude režiimi viljastavates tingimustes.
04.06.2012
Ajalehtede rubriigis kolmandat korda täiendatud: Samara eestlaste väljarändamine Abhaasiasse Suhhumi piirkonda. Leidsin Tallinna Sõbrast veel ühe nuriseva sõnavõtu Gustav Soonseinilt (8.10.1882). Huvitav vihje sellele, et osa Samarast Suhhumisse tulnuid läks elama Suhhumist „40 versta tagasi poole” (kas nii võis tekkida Pshu eesti kogukond — või olid Pshu eestlased hoopis need, kes hakkasid 1870ndatel Maruhhast Suhhumi poole minema?).
04.06.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud:
03.06.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud Samara eestlaste teemal:
03.06.2012
Ajalehtede rubriigis veel kord täiendatud: Samara eestlaste väljarändamine Abhaasiasse Suhhumi piirkonda. Lisatud on ajalehes Tallinna Sõber ilmunud teade (23.06.1883); K. P. kiri Eesti Postimehes (28.09.1884) ja veel üks kiri Eesti Postimehes (12.09.1884).
Ajalehtede rubriiki lisatud: Suchum-Kaleest. Eestlaste elust (Eesti Postimees, 1885).
02.06.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud: Tiit Rosenberg. Eestlaste väljaränne 19. sajandil ja 20. sajandi algul. Ilmus Päevalehe ühiskondlik-poliitilises ajakirjas Möte, Tallinn, 3. juuli 2007, lk. 8−10.
29.05.2012
Täiendasin ja süstematiseerisin ajalehtede rubriigis esimeste Abhaasia Musta mere äärsete eesti asunikega seotud materjale:
26.05.2012
Raamatute rubriiki lisatud asunduste koguduste nimekirjad kalendrist Uus aastasada (aastakäigud 1902−1906). Faili ei ole tekstiks digiteeritud.
26.05.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud: Heiki Pärdi. Abhaasi ANSV Sulevi küla eestlaste elatusaladest 1885−1930 (Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXXV, Tallinn, Valgus, 1984, lk. 105−117 ja fotode osa).
26.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud läänekandieestlaste lehtedest:
26.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud: J. Künnapas. Suhum-Kaleest (ajaleht Asunik, 1910).
25.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud: Rudolf Renning. Väljarändamine Suhhuumi. Eesti keskus Abhaasias. — Mäletatavasti on siin juba üleval student Rudolf Renningu kirjutis 1902. aastast eestlaste elu kohta Suhhumis. Üle poole sajandi hiljem asus Renning paguluses kirjutama oma mälestusi, muu hulgas oma pere väljarändamisest Krimmi ja sealt edasi Kaukaasiasse. Siin digiteeritud katkendid ilmusid Stockholmi Eesti Päevalehes mõni kuu enne Renningu surma.
19.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud hariduse, kiriku jms. üldisematel teemadel:
17.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud: C. Reinmann. Eesti elu Krimmis ja Kaukaasias (Pealinna Teataja, 1915). Väga huvitavate viidetega ülevaade Reinmanni uurimisretkest Kaukaasiasse. Mitmed seni praktiliselt tundmata eesti asundused, sealhulgas Pirembel (arvatavasti Aserbaidžaanis) ning Jevdokimovka, „Trotschewski”, Pshu ja Petrovka (arvatavasti Abhaasias).
17.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud Peterburi Eesti Hariduse seltsi asunduste osakonna tööst:
17.05.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud: Marika Mikkor. Funeral Customs of Caucasian Estonians. Ilmus esmakordselt ajakirjas Folklore, 5 (Tartu, 1997), lk. 47−96.
16.05.2012
Dokumentide ja nimekirjade rubriiki lisatud isikute register ja bibliograafilised viited raamatust A. Kruusberg (toim.). Materjale Maltsveti-liikumise kohta. Tartu, K./Ü. Loodus, 1931. Palju Järvamaa ja Krimmiga seotud inimesi jt.
16.05.2012
Raamatute rubriiki lisatud: Georg Kristjanson. Eesti raskejõustiku ajaloost. Tallinn, Eesti Raamat, 1973. Kaukaasiat puudutavad leheküljed. Georg Lurichi ja Aleksander Abergi viimased päevad ja surm Armaviris. Jüri Kanep ja tema surm Livoonias. Juhan Vakermann Salmes ja tema poolt 1909 asutatud Salme asunduse raskejõustikuklubi nimega Jõukarastuse Selts „Aberg”. Tähelepanu juhtimise eest aitäh Aarand Roosile!
16.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud Taga-Kaukaasia eesti asunduste teemadel:
Ajalehtede rubriigis täiendatud:
16.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud Põhja-Kaukaasia teemadel:
Teist korda on täiendatud Teateid Maruhhast ja Sorikülast eestikeelsetes ajalehtedes (1909−1914), lisatud on lühem teade 1914. aastast.
15.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud August Nigol. Reisi muljed (Pealinna Teataja, 1915). Ligikaudu sama sisuga tekst „Meie asunikkudest” ilmus aasta hiljem mõningate täpsustuste ja väljajättudega Päevalehes.
14.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud sõnumeid Krimmi linnade eestlastest:
12.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud:
Ajalehtede rubriigis täiendatud ja/või ümber tõstetud mõned failid, mille tulemusel lisandusid:
 • Sõnumid Eesti-Haginskist (Peterburi/Pealinna Teataja, 1909−1910): sisaldab varasemat faili Eesti-Haginski sõnumitega 1909 ja lisatud on sõnumid aastast 1910;
 • Teateid Maruhhast ja Sorikülast eestikeelsetes ajalehtedes (1909−1914): sisaldab varasemaid faile Maruhha ja Soriküla teadetega aastast 1909 ning aastatest 1911−1914; lisatud on 1910. aasta teated;
 • Sõnumid Livooniast (Peterburi/Pealinna Teataja, 1910−1912): sisaldab varasemaid faile sõnumitega Livooniast 1911−1912; lisatud on sõnumid aastast 1910.
10.05.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud Anni Marie Kunder. Emakeelne haridus ja kultuur Krimmi ja Kaukaasia eestlaste asundustes. Bakalaureusetöö. Tallinn, 2012.
09.05.2012
Mitmesugust ajalehtede rubriigis:
Ajalehtede rubriigis täiendatud:
09.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud: August Kõiv. Sao Paolost Kaukasiasse tagasi. (Postimees, 1909) Mõnevõrra üllatav, põhjalik ülevaade sellest, kuidas perekonnad Kimm, Tiks ja Endres — või Enders — Põhja-Kaukaasiast Sorikülast Brasiiliasse rändasid ja hiljem vähemalt mõned neist tagasi tulid.
09.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud August Kõiv. Maruha-Eesti asunikkude elu algusest tänini. (pikem ülevaade Peterburi Teatajas, 1908).
06.05.2012
Mitmesugust ajalehtede rubriigis:
Peale selle on täiendatud kirjutisi Eesti-Haginski 1886. aasta näljahäda kohta.
06.05.2012
Veel Kuntaugani mõisa ostmisest Krimmist. Ajalehtede rubriiki lisatud:
05.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud Krimmi Kuntaugani mõisa ostmise teemal K. vastus Ristirahva Pühapäevalehes ilmunud kirjale (Valgus, Sakala, 1887). Oletan, et selle vastuse on kirjutanud Johann Köleri vennapoeg Peeter Köler.
05.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud huvitav leid: J. K. kirjad Põhja-Kaukaasiast Kubani oblastist (Ristirahva Pühapäevaleht, 1896–1898). Kuigi kirjasaatja ei ütle oma koduküla nime, saab tema kirjelduse ja muude seoste põhjal üsna kindlalt arvata, et need kirjad on saadetud vähetuntud Burna eesti asundusest. Nendest saab ka kindlamalt järeldada, et Audru pastor Holsti andmed, mille kohaselt Burna asundus asutati juba 1870, peavad paika.
04.05.2012
Ajalehtede rubriigis täiendatud pastor Robert Holsti 1896. aasta ülevaadet eesti asundustest Venemaal. Lisasin Holsti üleskutse asunikele (1894) ning Holsti aruanded laekunud kirjade kohta (1895). Nendest kirjadest nähtuvad ka allikad, mida Holst kasutas (nagu selgub, peamiselt asunduste kooliõpetajatelt saadud info). Huvitavaid leide ja tuttavaid initsiaale.
04.05.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud Samara kooliõpetaja Jüri Meomutteli üleskutse eesti asunikele seoses asunduste teatmiku (Eesti asunikud laialises Wene riigis) koostamisega (Ristirahva Pühapäevaleht, 1899).
03.05.2012
Ajalehtede rubriigis täiendatud J. P. kirju Eesti-Haginskist veel 10 aasta kirjadega, nii et nüüd on kokku digiteeritud J. P. kirjad aastatest 1882−1901.
02.05.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud Kersti Kivirüüt. Robert Puuri tegevus Aserbaidžaanis. Seminaritöö. TÜ ajaloo osakonna lähiajaloo õppetool, 2007.
02.05.2012
Dokumentide rubriiki lisatud Põhja-Kaukaasias 1923. aastal asutatud Ameerika eestlaste kommuuni „Koit” asutajaliikme Paul Mõttuse märkmik aastatest 1923−1924.
29.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud „Pildikene Kaukaasiast”, soldat J. Tedderi pikem kiri Põhja-Kaukaasiast Georgievski linna juurest (Olevik, 1889).
29.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud sõnumeid (1884−1913) Suhhumi piirkonna eesti asundustest:
28.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud sõnumeid Põhja-Kaukaasia Livoonia külast:
28.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud kirjasaatja Maur-Ferrmani teated Abhaasiast Estonia asundusest (Peterburi Teataja, 1911−1913).
27.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud:
 • Teade selle kohta, et Peterburi Teataja tellimusi Sulevi külas võtab vastu kooliõpetaja Kirchberg (Peterburi Teataja, 1913);
 • Teade Peterburi Teataja tellimuste vastuvõtjate kohta Krimmis ja Kaukaasias (Peterburi Teataja, 1914);
 • Gustav Frisch. Kirjad Kaukaasiast (Postimees, 1920).
27.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud:
27.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud:
26.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud: Е. Калаус. О жизни и смерти эстонцев на Урупе (Кубанский Курьер, 14.02.1992).
26.04.2012
Raamatute rubriiki lisatud: E. M. Armastus on üks tugew side. Sõnumed Kaukaasia maalt. Tallinn, 1889. Muu hulgas huvitav vihje Kubani jõe äärsele eesti asundusele 1867 ja oletatavasti Villem Ludvikut puudutav vihje.
25.04.2012
Raamatute rubriiki lisatud Wäljarändajate ja asunikkude Kalender 1910 (skaneeritud, tekstistamata versioon).
25.04.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud: Heiki Pärdi. Salme ja Sulevi — Eesti külad Abhaasias (ajakirjast Eesti Loodus, 1984).
24.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud Suhhumi 1914. aasta laulupeo kohta:
Samas rubriigis on oluliselt täiendatud Suhhumi laulupeo kajastusi eestikeelsetes lehtedes (lisatud on arutelud ja eelteated, kooride nimekiri, kava jms.).
24.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud: Samuel Sommer. Eesti asundused 1913. a. (Postimehes 1914. aastal ilmunud pikem ülevaade idakandieestlaste asunduste usulisest, hariduslikust, majanduslikust ja poliitilisest elust 1913. aastal.)
24.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud: K. Rein. Eesti wõsud Kaukasia Saharas (Postimehe kirjandus‑ ja kunstilisas Virmalised 1915 ilmunud ülevaade Eesti-Haginski küla elust-olust.)
23.04.2012
Raamatute rubriiki lisatud: August Nigol. Eesti asundused ja asupaigad Wenemaal. Tartu, 1918. Seni kõige põhjalikum teatmeteos idakandieestlaste asunduste kohta.
21.04.2012
Eksperimentaalselt lisatud raamatute rubriiki Vilde Krimmi ja Kaukaasia reisikirja Krimmi ja Kaukaasia eestlastel külaliseks e‑raamat (lugerite jaoks) ePub-formaadis ja mobi-formaadis (Kindle).
20.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud: August Nigol. Krimmi ja Kaukasia reisilt (ilmus järjeloona Postimehe kaasandes Virmaline 1915): skaneeritud PDF koos tekstiga, samuti fotod. Lisaks huvitavad viited Kaukaasia eestlaste asupaigale „Mihhailovka” ja mõni aasta varem Bakuu kandis asutatud eesti asundusele.
20.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud kaks fotodega kirjutist Salme ja Sulevi küladest Tallinna Teataja kaasandes Külaline (1913):
20.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud: Eestlased Kaukaasias. Vaimline edenemine Eesti asundustes. Isiklikke muljeid kohapealt (ajalehest Pärnumaa Nädal, 1929). Lühike ülevaade eestlaste elust 1920. aastate lõpu Taga-Kaukaasias nõukogude võimu oludes.
19.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud: Oskar Kullerkupp. Kommuuna „Koit” (Leningradi eestikeelses punases ajalehes Edasi ilmunud kirjutis eestlaste kommuunist Põhja-Kaukaasias).
18.04.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud:
17.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud: Voldemar Grünstamm. Noworossiiskist Suhumisse (Tallinna Teatajas 1910 järjeloona ilmunud reisikirjeldus).
16.04.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud: Lembit Võime. Eesti asukate elamu Abhaasias (1885−1930). Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXVI. Tallinn, Valgus, 1972, lk. 227−247.
16.04.2012
Uuendasin kirjutiste rubriigis Villem Ludviku käsikirja Sulevi ajalugu (1925) seoses mõnede pisiparandustega. Olulisi muudatusi ei ole, kuid võrdlusel partisanide-tekstiga tundus, et ka Sulevi ajaloo toimetatud teksti saab mõnes kohas veel rohkem käsikirjaga vastavusse viia.
16.04.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud Villem Ludviku käsikirja Sulevi partisanid (1928) digiteeritud ja toimetatud tekstiversioon. Toimetatud versiooniga on manusena kaasas ka käsikirja ümberkirjutus (toimetamata kujul). Käsikirja skaneeritud versioon oli üleval juba varem. Sulevi partisanid kordab paljuski seda, millest Ludvik kirjutas oma 1925. aasta käsikirjas Sulevi ajalugu, kuid kahe teksti süsteemsemal võrdlusel ilmnes huvitavaid momente, millest olen kirjutanud Sulevi partisanide toimetaja eessõnas.
15.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud kaks ajakirjanduses ilmunud kirja 1880ndate Põhja-Kaukaasia Livoonia külast:
 • Juhan Böckler. Kiri Kaukasiast (1883). Livoonia tollase kooliõpetaja pikem, järjeloona ilmunud ülevaade Livoonia elukorraldusest ja põllumajandusest;
 • J. Susi Kiri Kaukasiast (1889). Väljarändamine, Livoonia asutamine jm. Muu hulgas äratab tähelepanu viide Suhhumi-suunalisele välja­rändamisele Kasinkast 1870-ndatel, kuid täpsemaid fakte ei ole antud.
14.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud kiri Punase-Lageda eesti asundusest (Peterburi Teataja, 1912).
14.04.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud: Marika Mikkor. Linnud, loomad, ebaselge päritoluga hääled ja unenäod surmaennetena Kaukaasia eestlastel. Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat XLI. Tartu, Eesti Rahva Muuseum, 1996, lk. 167−181.
12.04.2012
Dokumentide rubriiki lisatud tundmatu autori (võib-olla Mihkel Aumann või Samuel Sommer?) loengukonspekt Põhja-Kaukaasia Allmäe küla ajaloost. Mõned huvitavad aastaarvud ja viide eestlaste lahkumisele 1870 Allmäelt Singeleiskisse (Burnasse).
12.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud alamrubriik Venekeelsest ajakirjandusest ja sinna järgmised artiklid Põhja-Kaukaasia Uus-Eesti ja Banatovi külade ajaloost ja repressioonidest. Lugejale meenutan, et nende artiklite lugemisel tuleks arvestada tollase NSV Liidu ja/või Venemaa poliitilist konteksti.
12.04.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud Villem Ludviku Sulevi ajaloo käsikirja (Sulewi ajalugu. Kirjutanud W. Ludwik 1925a.) digiteeritud ja toimetatud tekstiversioon. Toimetasin käsikirja ise ja sellega oli päris tükk tööd. Toimetatud versiooniga on manusena kaasas ka käsikirja ümberkirjutus toimetamata kujul. Käsikirja skaneeritud versioon oli üleval juba varem. Aitäh Leeni Langebraunile ja Meelis Ludvigile, kes aitasid.
11.04.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud: Ilmar Soobik. Mälestuskilde elust Uus-Eesti külas. Kilingi-Nõmme, 2007. Ilmar Soobiku mälestused lapsepõlvest ja noorusajast Põhja-Kaukaasias: Uus-Eesti, Banatovka, Livoonia, Maruhha, Soriküla.
11.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud kaks kirja Türgis Karsi juures asunud Uus-Estonia asundusest: 1912 ja 1913.
04.04.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud: O. Kõiv. Kaukasia mägedes. Peterburi Teatajas 1911 avaldatud reisikirjeldus eestlase (arvatavasti Uus-Estonia asunduse kooliõpetaja Otto Kõivu) jalgrattamatkast praeguse Türgi, Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia territooriumil marsruudil Kars – Kağızman – Ani – Jerevan – Gəncə – Thbilisi – Kars. Taga-Kaukaasia (Türgi, Aserbaidžaani, Armeenia ja Gruusia) paigad ja rahvad.
03.04.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud: Lembit Võime. Eesti asustuse kujunemine Abhaasias (Salme ja Sulevi eesti asundused) XIX saj. 80‑ndail aastail. Ajalooalaseid töid V. ÜTÜ ajalooringi kogumik. Tartu Riiklik Ülikool, 1974, lk. 108−121.
01.04.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud 8 Marika Mikkori artiklit aastatest 1992−2004:
31.03.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud: Gustav Vilbaste. Kaukaasia eestlaste keelest ja rahvaluulest. Emakeele Seltsi aastaraamat VI : 1960. Tallinn, Eesti Riiklik Kirjastus, 1960, lk. 121−131 ja 223−225.
30.03.2012
Raamatute rubriiki lisatud: Liia Kaarlõp. Uurimistöö: Pauliine Kremm. Kuressaare, 2004. Ülevaade Põhja-Kaukaasias Allmäel sündinud ja kasvanud ning hiljem Saaremaal pedagoogina töötanud Pauliine Kremmi (1916−2005) elust.
30.03.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud teated Thbilisi eestlastest eesti ajalehtedes (Päevaleht, Peterburi Teataja) 1911−1913.
30.03.2012
Eesti-Haginsk. Ajalehtede rubriiki lisatud:
26.03.2012
Eestlaste saksastumine Kaukaasias. Ajalehtede rubriiki lisatud mõned kirjutised vähemtuntud Kaukaasia eesti kogukondade kohta:
26.03.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud teateid Maruhhast ja Sorikülast eestikeelsetes ajalehtedes 1910−1914 (Sakala, Peterburi Teataja, Päevaleht). Sekretär Gregor Luts. Kooliõpetajad Juhan Järver ja Mihkel Aumann. Kohalikud skandaalid ja muu.
26.03.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud: Mihkel Aumann. Marucha-Eesti küla Kubanimaal. Käsikiri. Eesti-Maruhha, 1914. Digiteeritud tekstiversioon ja skaneeritud graafiline versioon. Eesti-Maruhha kooliõpetaja nägemus küla ajaloost, inimestest ja oludest.
25.03.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud ülevaade Allmäe ja Eesti-Maruhha asundustest (Päevaleht 1912) ja Pauliine Kremmi (1916−2005) mälestused Allmäe külast: Nii algas allakäik (Meie Maa, 1990).
23.03.2012
Raamatute rubriiki lisatud: Tamara Tomberg. Eesti kolhoos Musta mere ääres. Tallinn, Poliitiline Kirjandus, 1948. Ülevaateraamat Abhaasia Salme küla eesti kolhoosist.
21.03.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud: Kadri Tooming. Lõuna-Eesti küla Vene impeeriumi keskvalitsuse kolonisatsioonipoliitika mõjuväljas 1889−1914. Magistritöö. Tartu, 2008.
21.03.2012
Raamatute rubriiki lisatud: Erich Kosenkranius. Sulevi küla lühike ajalugu (brošüür).
21.03.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud Aarand Roos. 2500 Kilometres on Foot to a New Home. Yenı bır yurt ıçın 2500 kılometre. Albumist: Kuzeydoğu Anadolu’da mımarı / Architecture in Northeastern Anatolia, Istanbul, Milli Reasürans, 2009, lk. 66−69. Inglis‑ ja türgikeelne ülevaade Türgi eestlaste Uus-Estonia külast. Värvifotod.
18.03.2012
Haudade andmebaasi täiendatud vastavalt Erna Genno saadetud nimekirjale (Karatšai-Tšerkessias kohapeal kogutud andmed Dausuzi kalmistult; mõned kaudsed andmed Udobnajasse, Pregradnajasse, Banatovisse ja Sorikülla maetud inimeste kohta).
18.03.2012
Raamatute rubriiki lisatud eesti asundusi puudutavad leheküljed teatmikust Кубанский календарь за 1915г..
16.03.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud: Aarand Roos. Virolainen kylä Turkkissa. The Estonian Village in Turkey. Ajakirjast Puolikuu, Helsingi, 4/2006. Soome−Türgi kultuuriseltsi ajakirjas ilmunud ülevaade Türgi Uus-Estonia küla eestlastest. Soome ja inglise keeles. Fotode rubriiki lisatud Aarand Roosi kaks haruldast fotot praeguseks hävinud Uus-Estonia kalmistust Türgis (fotod tehtud sügisel 1974).
15.03.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud:
15.03.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud teateid Punaselt Lagedalt (Estosadokist) 1915−1922:
14.03.2012
Raamatute rubriiki lisatud: Джафар Мамедов. Эстонцы в Азербайджане в конце XIX – начало XX вв. Bakuu, 2005. Selle raamatu eestikeelne tõlge oli lisatud juba varem, 12. märtsil.
12.03.2012
Raamatute rubriiki lisatud Cəfər Məmmədov. Eestlased Aserbaidžaanis XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algul. Tallinn, 2011.
10.03.2012
Raamatute rubriiki lisatud Джафар Мамедов. Бакинское Эстонское общество (1910−1920 гг.). Bakuu, 2004. Venekeelne raamat Aserbaidžaani pealinnas Bakuus aastatel 1910−1920 tegutsenud Bakuu Eesti Seltsi ajaloost.
10.03.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud sõnumeid väljarändajatest Eesti Postimehes ja Perno Postimehes (1867−1870).
10.03.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud Villem Buk. Kaukasia Eesti asundused. Kogumikust Oma Maa II (korraldanud Eduard Wirgo), Tartu, Eesti kirjastuse-ühisus Postimees, 1913, lk. 270−299.
06.03.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud Villem Ludvik. Eestlane kange kütina Kaukaasias. Nõukogude Vene Pilenkovi rajooni kroonumetsade ülema Villem Ludvigi mälestusi.
24.02.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud Peeter Piiri, H. Holbergi ja Matkaja mälestusi Abhaasia Estonia küla ja Linda asutamisest 1880. aastatel (Pärnu Postimees, 1929).
23.02.2012
Raamatute hulka lisatud: Kalju Saaber. Kaimude raamat (I−II) (valikuliselt: ainult Kaukaasia eestlasi puudutavad kirjutised).
22.02.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud vahelduseks 130 lehekülje jagu vanu pikemaid sissevaateid Kaukaasia loodusesse, ajalukku ja rah­vas­tesse ning veidi ka eesti asunike oludesse:
16.02.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud:
15.02.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud kolm kirjutist Krimmist (1882−1884): siin, siin ja siin.
15.02.2012
Kirjutiste hulka lisatud kogutud katkendeid Jaanus Piirsalu blogist ja artiklitest (2007−2012) seoses Kaukaasia eestlaste elukohtadega. Varem ilmunud tema blogis ja Eesti Päevalehes.
14.02.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud Põhja-Kaukaasia Livoonia küla ühe esimese asuniku Mart Raja ülevaade Livoonia küla ajaloost (ilmus Pealinna Teatajas 1915).
Päev varem (13.02.2012) lisatud ajalehtede rubriiki lühemaid artikleid Põhja-Kaukaasiast ja Taga-Kaukaasiast; märksõnad: Allmäe kiriku ehitamine (kajastused neljas kirjas 1905−1907), lühemad kirjad Allmäe külast (1909−1911), Estonia ja Ülem-Linda, Bakuu Eesti Selts (kaks lühemat teadet), Neudorfi ja Estonia kogudused.
12.02.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud 7 faili kirjutistega Abhaasia (peamiselt Salme/Sulevi) piirkonna eestlaste kohta aastatest 1885−1917:
11.02.2012
Kirjutiste hulka lisatud Villem Ludviki käsikirjad: Sulewi ajalugu ja Sulewi partisaanid (skaneeritud originaalversioonid). Loodetavasti varsti saan lisada ka tekstistatud versioonid. Kaartide hulka lisatud Sulevi küla majapidamiste kaart (seisuga u. 1930...1940), mille mälu järgi joonistas Ermiine Ludvik. Käsikirjad ja kaardi aitas minuni toimetada Meelis Ludvig, aitäh ka Leeni Langebraunile!
09.02.2012
Helisalvestiste rubriiki lisatud Eesti Keele Instituudi fonoteegist murrete helilindid, kus räägivad Grigori Sild, Heino Teppe ja Pauline Puuman Sulevi külast (august 1978) ning Helene Joonas ja Julius Mihkelson Sulevist ning Paul Aule Punaselt Lagedalt (suvi 1986).
09.02.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud 9 faili pikemate ja lühemate kirjutistega Suhhumi piirkonna eestlaste kohta aastatest 1881−1906:
05.02.2012
Tegin saidi aule.ee/ida otsingusüsteemi pisut ümber. Varem kasutasin Google Custom Searchi, mis on vägagi mugav, kuid indekseerib natuke liiga palju ja natuke liiga aeglaselt ning on mõneti kontrollimatu. Uus otsingusüsteem põhineb tarkvaral Zoom Search Engine, mis on konfigureeritavam ja täpsema otsimise korral peaks andma täpsemad tulemused. Igaks juhuks jätsin alles ka Google’i saidiotsingu aule.ee/ida jaoks ja see on nüüd siin.
04.02.2012
Kirjutiste rubriiki lisatud: Marika Mikkor. 1930. aastad Kaukaasias „Edasi” kolhoosis põllumehe silme läbi ja ajalehe „Edasi” veergudel (ilmunud esmakordselt ajakirjas Tuna 2005−2006).
04.02.2012
Raamatute hulka lisatud: Lembit Võime. Tee uude ellu : Eesti asunduste ajaloost Kaukaasia Musta mere rannikul XIX saj. teisest poolest kuni 1929.
02.02.2012
Raamatute hulka lisatud: Eduard Vilde. Krimmi ja Kaukaasia eestlastel külaliseks. Reisimärkmeid.
01.02.2012
Ajalehtede rubriiki lisatud 1967−1977 väliseesti meedias ilmunud kajastusi Türgi Uus-Estonia (Karacaöreni) eesti asunduse kohta.
29.01.2012
Raamatute hulka lisatud: Aarand Roos. Jumalaga, Kars ja Erzurum. Raamat räägib Türgi eesti asunduse Uus-Estonia ajaloost ja elanikest.
28.01.2012
Haudade andmebaasi lisatud andmed Viktor Višnjakovi fotodelt Põhja-Kaukaasia Uus-Eesti (Новоэстоновское) kalmistust. Samuti on andmebaasi lisatud kaudsed andmed Õilme Saulilt Allmäe inimeste haudade kohta. Lisatud on ka Viktor Višnjakovi tehtud 101 fotot Uus-Eesti ja Banatovi kalmistutest.
27.01.2012
Dokumentide rubriiki lisatud eesti asundusi puudutavad leheküljed raamatutest Сведений о Кавказе (1885), Ставропольская губернія (1897) ja Kubani oblasti asustatud punktide nimekirjast (1917). Kaartide rubriiki lisatud eesti asundused ja nende ümbrus Kubanimaa ja Musta mere kubermangu kaardilt (1902).
24.01.2012
Haudade andmebaasi lisatud 225 haua andmed Rudolf Vahopski fotodelt Põhja-Kaukaasia Allmäe (Подгорное) kalmistust ja lisaks tema kaudsete andmete põhjal veel infot u. 20 inimese haudade kohta. Lisatud on ka Rudolf Vahopski tehtud 293 fotot Allmäe, Banatovi ja Estosadoki kalmistutest.
20.01.2012
Dokumentide ja nimekirjade rubriiki lisatud August Ingermaa käsikirjalistes mälestustes Mõnda mälestusi Punaselageda Eesti asundusest Kaukaasias (1958) kirja pandud Punase-Lageda (Estosadoki) ja Nahipi (Aibga) eesti asunike nimekiri. Nimekirja andis Elvi Vaarmann.
20.01.2012
Dokumentide ja nimekirjade rubriiki lisatud järgmised nimekirjad seoses Kaukaasiaga: isikunimed J. Kirkmanni artiklis „Eesti asundused Mustamere kubermangus Kaukasias” (1911−1912); Allmäe küla inimeste nimekirjad eri aegadest (Kalev Nõmme raamatust); Eesti-Haginski küla majapidamiste nimekiri (1918) (raamatust Eesti-Haginsk); Eesti-Haginski küla optantide nimekiri (1920) (raamatust Eesti-Haginsk); Uus-Eesti (Novoestonovskoje) ja Banatovi külade represseeritute nimekiri (raamatust Häving); Krasnodaris 1937 ja 1938 mõrvatud Kaukaasia eestlaste nimekiri. Olga Kiitamilt on saadud ja lisatud veel ka kodusõjas juulis 1918 lahingutes osalenud Soriküla meeste nimekiri (koostaja Arnold Genno) ning Vladimir Meibaumi raamatus Сто лет под южным солнцем mainitud inimeste nimekiri.
20.01.2012
Dokumentide ja nimekirjade rubriiki lisatud Põhja-Kaukaasia Eesti-Maruhha küla meeste palvekiri aastast 1883. Saatis Olga Kiitam.
19.01.2012
Raamatute hulka lisatud: Hilda Sabbo. Häving. Tallinn, Olion, 1990 (vähendatud ja parema kvaliteediga PDF, lisatud DjVu formaat).
18.01.2012
Raamatute hulka lisatud: Kalev Nõmm. Mõned killud Allmäe küla ajaloost. 2007.

ARHIVEERITUD TEATED

24.05.2012
Ida-eestlaste Selts palub teada anda:
Laupäeval, 2. juunil 2012 on ida poole (tsaari-Venemaa territooriumile) väljarännanute järglaste kokkutulek.
Kokku saadakse kell 12.00 Kirumpääl (Võrumaal) esimeste eesti väljarändajate mälestuskivi juures. Pärast, algusega umbes kell 13.00 on koosviibimine Vastseliina muuseumi kohvikus. Oodatud on kõik huvilised. Tulijatel palutakse endast ette teatada.
Kontaktisikud Elvi Vaarmann Tallinnas ja Tamara Soots Põlvamaal.
Kirumpää on Võru vallas Põlva–Võru maantee ääres umbes 1,5 kilomeetrit Võru linnast põhja pool. Kirumpää mälestuskivi asub Võhandu jõe ääres Kirumpää silla juures. Need, kes ise autoga või liinibussiga ei tule, saavad samade kontaktide vahendusel kokku leppida mõne teise tulija auto peale saamises.
04.11.2012
100 aastat A. H. Tammsaare tervisereisist Kaukaasiasse
2012. aastal möödub 100 aastat ajast, kui A. H. Tammsaare sõitis Kaukaasia sooja kliimasse lootuses, et seal õnnestub võita raskekujuline tiisikus, mis tal hiljuti oli avastatud. Märtsis 1912 jõudis Tammsaare Eesti Aiakesse Krasnaja Poljanal. Valges majakeses, kus perekond Vaarman kirjanikule lahkelt peavarju pakkus, möödusid pingelised kuud teadmatuses, kas ravi annab tulemusi. Kui Tammsaare oktoobris 1912 Punaselt Lagedalt lahkus, võis ta olla üsna kindel, et tema tervis ei ole enam ohus. Lühikest eluepisoodi Kaukaasias võib pidada Tammsaare üheks murrangulisemaks elusündmuseks. Tuberkuloos oli raskesti ravitav haigus. 34‑aastasele Tamm­saarele jättis surma lähedus hinge sügava jälje, mis kajastus ka tema hilisemas loomingus. Väljendil „Memento mori!” oli Tammsaare jaoks väga isiklik tähendus. Kirjaniku loomingus avaldub kriitiline aeg kõige vahetumalt jutustuses „Varjundid” (1917), aga ka sümbolistlikes miniatuurides. Eestlaste eluolust ning oma muljetest Kaukaasias saatis Tamm­saare ajalehtedele kaks pikemat kirjutist; säilinud on kirjaniku tõlked sellest ajast.
A. H. Tammsaare Muuseum Kadriorus meenutab pöördelist aega kirjaniku elus kõneõhtuga 14. novembril kell 17.00 A. H. Tamm­saare muuseumis Kadriorus aadressil L. Koidula tn. 12A.
17.00 Avasõnad. Tammsaare ja Kaukaasia. Maarja Vaino. Katkendi Tammsaare reisikirjast loeb ette näitleja.
17.20 Lembit Võime: „Eestlaste väljaränne Kaukaasiasse”.
17.45 Elvi Vaarmann: „Eesti Aiake Tammsaare ajal ja praegu”.
18.15 Film Sotšist ja Punasest Lagedast (u 20 min). Tõlgib Anna Karolin-Vaarmann.
12.04.2013
Uuendused veebisaidil
Uuendasin aule.ee/ida veebisaidi lähtekoodi. Peamised uuendused seisnesid tehnilistes parandustes ja menüü lisamises. Peale selle peaks veebisait nüüd eri mobiilseadmetega paremini loetav olema. Korrektsuse huvides on muudetud osad leheküljesisesed lingid, kuid lingid failidele jm. olulised aadressid jäid samaks.
13.04.2013
Aadressimuutus
Alates tänasest on idakandieestlaste veebisaidi aadress ida.aule.ee. Endine aadress http://aule.ee/ida jääb samuti toimima.
28.05.2013
Ida-eestlaste Selts palub teada anda:
Ida-eestlaste Seltsi 25. aastapäeva avaüritus saab alguse Võrumaal Kirumpääl välja­rändajate mälestuskivi juures laupäeval, 1. juunil 2012 kell 12.00. Järgneb koosviibimine uuenenud Karilatsi kalakasvatuses.
Kavas: Eestlaste väljarändamist tutvustab Lembit Võime. Muljeid Krasnojarski krai Minussinski piirkonna eesti küladest jagab äsja uurimisreisilt naasnud Anu Korb.
Ootame rohket osavõttu!
Osavõtukulud (sõit + piknikukorv) tuleb sedakorda kanda osalejatel endil. Kohapeal kalakasvatuses võib ka tellida erinevat kalatoitu. Kui isiklikku transporti pole, on vaja läbi rääkida autoomanikega.
23.03.2014
Alates tänasest on ida.aule.ee saidil parema linkimise huvides võimalik näha lehekülje osade aadresse ehk ankruid. Nende kuvamiseks klõpsa lehekülje ülaservas paremal sinise ankru pilti. Kui seejärel teksti juures hallil ankrul klõpsad, ilmub vastava lõigu aadress brauseri aadressikasti. Sealt võid selle kopeerida ja linkimiseks kasutada. Ankrute peitmiseks lae lehekülg uuesti.
28.03.2015
Muudatused kaartide vaatamise võimalustes
Alates 2015 muutis Google oma kaardisüsteemi nii, et Google Maps enam KMZ-faile ei näita. Seetõttu oli ka siin saidil paar kuud häiritud kaartide vaatamine Google Mapsis. Tegin nüüd vajalikud muudatused ja kaardid peaksid taas ka Google Mapsis vaadeldavad olema. Kuna mina märgin punkte kaardile KMZ-failides, tähendab nende kohandamine Google Mapsi jaoks mulle lisatööd, liiati ei toeta uus Google Maps keerukamat kaardistruktuuri kui kaks tasandit. Olen praegu püüdnud kõik kaardid Google Mapsi jaoks ära konverteerida nii hästi, kui andis, kuid kui peaks tekkima palju muudatusi, võib juhtuda, et pean lõpuks Google Mapsi kaardid maha võtma ja jätma ainult KMZ-failid. Tõsisema huvi korral soovitan kasutada pigem siin üles pandud KMZ-faile, sest need võimaldavad infot paremini esitada.
06.12.2015
Kaukaasia eestlased. Mälestuste kogumise koht
Mul on rõõm teada anda, et Leeni Langebraun avas aadressil kaukaasia.ajatunnetus.ee veebisaidi, kus Kaukaasia eestlased ja teisedki saavad kirjutada üles oma mälestusi Kaukaasiast ja üles panna fotosid Kaukaasia eestlastest ja nende ajaloost, samuti neid fotosid vaadata, kommenteerida ja märkida fotodel olijate nimesid.
Sellise koha olemasolu Kaukaasia eestlaste endi kätes on ajaloo hoidmiseks ja mäletamiseks minu arvates väga oluline. Loodan südamest, et Kaukaasia eestlased hakkavad seal osalema ja aitavad tulevaste põlvkondade jaoks oma ajalugu kokku koguda.
28.03.2016
Hilda Sabbo raamatu „Гибель” esitlus 7. aprillil 2016
Väsimatult Kaukaasia eestlaste ajaloo ja saatuse tutvustamisel tegutsenud 85‑aastane Hilda Sabbo avaldas 1. märtsil uue raamatu „Гибель”. Mahukas 344‑leheküljeline teos, seekord venekeelne ja mõeldud vene lugejale, räägib tema koduküla, Põhja-Kaukaasias asunud Uus-Eesti (Новоэстоновское) ajaloost ja selle küla hävitamisest nõukogude vene punase terrori läbi aastal 1938 ja sellele järgnenud aastatel. Raamat sisaldab varem eesti keeles ilmunud „Hävingu” materjale, kuid peale selle suurel hulgal lisamaterjali, dokumente, fotosid jm.
Hilda Sabbo esitleb oma raamatut 7. aprillil 2016 kell 15.00 Tallinnas Rahvusraamatukogu kuppelsaalis (2. korrusel). Temaga vestleb ajaloolane Küllo Arjakas. Huvilised on oodatud.
10.04.2016
Ilmunud on Hilda Sabbo raamat „Гибель”
Mahukas 344‑leheküljeline teos (vene keeles) räägib Hilda Sabbo koduküla, Põhja-Kaukaasias asunud Uus-Eesti (Новоэстоновское) ajaloost ja selle küla hävitamisest nõukogude vene punase terrori läbi aastal 1938 ja sellele järgnenud aastatel. Raamat sisaldab varem eesti keeles ilmunud „Hävingu” materjale, kuid peale selle suurel hulgal lisamaterjali, dokumente, fotosid jm.
Teost saab osta raamatupoest „Rahva Raamat”, sealhulgas ka „Rahva Raamatu” veebipoest siin; edaspidi arvatavasti ka Apollo raamatupoest.
Kellel on huvi osta Hilda Sabbo raamat temalt endalt soodushinnaga 20 eurot, saatke mulle kiri avalehel näidatud e‑postiaadressil.
06.06.2017
Koopiaid Thbilisi arhiivist
Rahvusarhiivi Saaga lehel avatud uues rubriigis Gruusia Estica ilmus valik digitaalkoopiaid Taga-Kaukaasia eestlastega seotud dokumentidest Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiivist. Aastatel 2014 ja 2015 tehtud koopiad andis Rahvusarhiivile üle Leeni Langebraun.
05.10.2019
Salme ja Sulevi 135. juubel
Abhaasias Sulevi rahvamajas tähistasid eestlased 25. augustil 2019 Salme ja Sulevi külade 135 aasta juubelit. Pikema kõne pidas Arnold Rutto. Oma tervituse saatis Abhaasia eestlastele välisminister Urmas Reinsalu. Oma kõne ja väliministri tervituse andis siin avaldamiseks Arnold Rutto.