◄ Esilehele

Sidekriipsuga sõna või täpse fraasi leidmiseks kasuta jutumärke.
Failide vaatamise ja allalaadimise abi

Raamatud

ÜLEVAATLIKUD TEOSED

Robert Holst. Eestlaste asutused Wenemaal. Ajalehest Olevik, 1896. Ei olnud küll eraldi raamat, vaid ilmus ajalehtedes järjeloona, kuid et seal antud andmed haakuvad Jüri Meomutteli raamatu omadega, panin lingi ka siia. Pastor Robert Heinrich von Holsti ülevaade eesti asunduste olukorrast Venemaal, mainitud on ligi 100 eri asundust. Lisasin faili hiljem ka Holsti üleskutse asundustele, et nad infot saadaksid, ning infot saatnud allikate loetelu. Tegu on ühe varaseima katsega koostada ülevaadet asunduste kohta. Holsti antud teave põhineb peamiselt asundustest saadud kirjadel. Fail on A3‑formaadis. Täiendatud 04.05.2012.

Jüri Meomuttel. Eesti asunikud laialises Wene riigis. Esimene katse sõnumid kõikide Eesti asunduste üle tuua. Tartu, Postimees, 1900. Esimene raamat, mis võtab kokku andmed idakandieestlaste asundustest. Olemas ka skaneeritud originaal (ei sisalda digitaalset teksti): PDF ja DjVu. Autoriks oli Põhja-Samara Bõkovka asunduste eestlaste kooliõpetaja Jüri Meomuttel, kelle üleskutse eesti asunikele selle raamatu koostamiseks on digiteeritud siin.

August Nigol. Eesti asundused ja asupaigad Wenemaal. Teine katse sõnumid kõikide Eesti asunduste üle tuua ja esimene katse üleüldist korraldust luua asunduste jaoks. Tartu, Eesti Kirjanduse Seltsi Kodumaa Tundmaõppimise Toimekonna toimetised nr. 1, 1918. DjVu. Seni kõige põhjalikum teatmeteos idakandieestlaste asunduste kohta. Lisatud 23.04.2012.

KRIMMI JA KAUKAASIA EESTLASTE KOHTA

Eduard Vilde. Krimmi ja Kaukaasia eestlastel külaliseks. Ilmus esmakordselt 1904. Digiteeritud raamatust: Eduard Vilde. Reisi­kirjeldused. Tallinn, Eesti Riiklik Kirjastus, 1956. Olemas ka skaneeritud originaal (sisaldab digitaalset teksti): DjVu (mõnel leheküljel reaääred pisut ebaselged). Eksperimendi mõttes tegin ka e‑raamatud ePub-formaadis ja mobi-formaadis (Kindle). Eduard Vilde reisimärkmeid Krimmist ja Kaukaasiast. Põhjalikumalt on käsitletud kõiki olulisemaid Krimmi eesti asundusi ning Kaukaasiast Suhhumit ja Linda asundusi. Lisatud 02.02.2012. E-raamatud lisatud 21.04.2012.

KAUKAASIA EESTLASTE KOHTA

E. M. Armastus on üks tugew side. Sõnumed Kaukaasia maalt. Tallinn, 1889. Olemas ka skaneeritud originaal (ei sisalda digitaalset teksti): PDF ja DjVu. Luteri koguduste abikassa tegevust ja Kaukaasia olusid kirjeldav brošüür. Põgusalt kirjeldatakse esimeste luterlaste jõudmist Kaukaasiasse, luteri usku läinud armeenia küla ning eestlaste jõudmist Kaukaasiasse. Mainitud on Kazinka (Kaginskaja), Allmäe, Livoonia (Liwenthal), Maruhha ja Salme. Muu hulgas huvitav vihje Samarast 1866. aastal Põhja-Kaukaasiasse tulnud (ja osalt hiljem Kasinkasse jõudnud) eestlaste rühma ajutise asunduse kohta Kubani jõe kaldal, mil luteri pastor neile „õige usu ülesvõtmise päeval”, s.o 31. oktoobril nende ajutises asukohas jutlust pidas (samalaadne vihje on ka selles ajalehetekstis). Lõpus on kirjeldus ühe eesti perekonna Taga-Kaukaasiasse väljarändamise kohta, mille faktid sobivad Villem Ludviku elulooga. Lisatud 25.04.2012.

Anton Hansen Tammsaare. Tammsaare reisimärkmed Kaukaasiast: „Punase Lageda Eesti asundus” (ilmus esmakordselt 1912) ja „Musta mere rannalt” (ilmus esmakordselt 1912). Digiteeritud raamatust: Anton Hansen Tammsaare. Kogutud teosed, 15. kd., Tallinn, Eesti Raamat, 1986. DjVu. Olemas ka täisdigitaalne tekstiversioon (A4): PDF. Tammsaare reisimärkmeid Punase-Lageda (Эстосадок) ja Suhhumi piirkonnast Taga-Kaukaasias.

Tamara Tomberg. Eesti kolhoos Musta mere ääres. Tallinn, Poliitiline Kirjandus, 1948. DjVu. Ajastu vaimus ülevaateraamat Abhaasia Salme küla eesti kolhoosist. Raamatus mainitud inimeste nimekiri on siin. Lisatud 23.03.2012.

Eduard Leppik. Eestlastest Gruusias (8. peatükk raamatust: Eduard Leppik. Gruusia NSV : Kazbek, Ritsa, Must meri ... Tallinn, Eesti Raamat, 1968, lk. 73−90). DjVu. Ülevaade Abhaasia eestlastest. Taga-Kaukaasia. Punase Lageda. Estonia. Suhhumi. Abžakva. Alam-Linda. Ülem-Linda. Kummi (Gumi). Agapa (Agaapa). Neudorf. Sulevi (Sulevo). Getšripš (Lesselidze). Jaan Nahkur. Jefremov. Joosep Rezold. Jaan Kilk. Peeter Piir. Johan Pihlakas. Jakob Mihkelson. August Härms. Jüri Meomuttel. Karl Suits. August Nigol. Raudsepp. Peets. Hugo Tiismus. Erik Teder. Evald Seibe. Salme. Aleksander Tiismus. Johan Lindvest. Johannes Tiismus. Jüri Kirchberg. Johannes Olev. Johanson. Mart Olev. Juhan Heilman. Peeter Kisler. Abram Puumann. Villem Ludvik. Juhan Leiss. Peeter Tinnart. Anna Vaarmann. Amalie Kirkmann. Tammsaare. Mitmeid mälestusi, andmeid ja fakte. Fotod: Estonia raamatupidaja Karl Suits. Teelehtede noppimine Estonia küla lähedal. Salme külas Tiismuste kodus (H. Tiismus, A. Tiismus, E. Teder ja E. Seibe). Sulevo külas Johansonide õues. Sulevo küla koolimaja. Kütuse vedamine härgadega mägikarjamaale. Anna Vaarmann. Maja Estosadokis, kus 1912. a. elas A. H. Tammsaare. Loa avaldamiseks andis Ehte Mumm. Lisatud 16.01.2013.

Lembit Võime. Tee uude ellu. Eesti asunduste ajaloost Kaukaasia Musta mere rannikul XIX saj. teisest poolest kuni 1929. Tallinn, Eesti Raamat, 1980. DjVu. Резюме на русском языке. Raamat sisaldab lisaks muule põhjalikku Kaukaasia eestlaste teemaliste allikate loetelu. Fotod. Avaldatud Lembit Võime loaga. Lisatud 04.02.2012.

Kalju Saaber. Kaimude raamat (I−II). Kalju Saaberi loal koostatud ja avaldatud valik kahest raamatust: a) Kaimude raamat. Publitsistikat ja reisikirju 1974−1980. Tallinn, Eesti Raamat, 1982. b) Kaimude raamat II. Publitsistikat 1979−1985. Tallinn, Eesti Raamat, 1986. DjVu. Artikkel Lembit Võime raamatu Tee uude ellu kohta. Tammsaarest ja Punase-Lagedast. Reisikirjad Punase-Lagedalt, Stavropoli kraist ning Sulevi ja Salme küladest. Lisatud 23.02.2012.

Vladimir Meibaum (Владимир Мейбаум). Сто лет под южным солнцем. Tallinn, Eesti Raamat, 1984. DjVu. Taga-Kaukaasia Salme ja Sulevi külade 100‑aastase juubeli puhul välja antud venekeelne ülevaade nende külade ajaloost. Autor Vladimir Meibaum (1915−2010) oli ise Salme küla (hiljem Sotši linna) elanik. Selles raamatus mainitud inimeste register on nimekirjade lehel. Siin avaldatud Pjotr Sulženko loal. Lisatud 25.01.2014.

Hilda Sabbo. Häving. Tallinn, Olion, 1990. DjVu. Резюме на русском языке. Raamat Põhja-Kaukaasia Uus-Eesti (Ново­эсто­новское) küla tekkimisest ja hävitamisest. Andmeid ka lähedal asunud Banatovi (Бана­товка) ja Livoonia (Ново­урупское) külade kohta, põgusalt ka Eesti-Maruhha asunduse tekkimisest. Avaldatud Hilda Sabbo lahkel loal.

Aarand Roos. Jumalaga, Kars ja Erzurum. Kolmas, täiendatud trükk. Tallinn, Kommunaalprojekt, 1992. (Esimene ja teine trükk ilmusid 1975 ja 1976 Lundis ja Roomas kirjastuselt Maarjamaa.) DjVu. The book contains summaries in English and Turkish. Raamat praeguse Türgi (kuni 1921 Venemaa) territooriumil olnud eesti asunduse Uus-Estonia ajaloost ja elanikest, samuti nende elust, tavadest ja keelest. Vt. ka Kajastusi Türgis taasavastatud eesti asunduse kohta väliseesti meedias 1967­1977. Aitäh Aarand Roosile avaldamisloa eest. Lisatud 29.01.2012.

Evald Ström ja Aino-Monika Jõesaar. Eesti-Haginsk. Paide, 2000. DjVu. Põhja-Kaukaasia Eesti-Haginski (Esto-Haginsk, praegu Jašalta) küla ajaloost. Suur tänu Evald Strömile, kes andis loa see raamat siin avaldada.

Liia Kaarlõp. Uurimistöö: Pauliine Kremm. Kuressaare, 2004. DjVu. Ülevaade Põhja-Kaukaasias Allmäel sündinud ja kasvanud ning hiljem Saaremaal pedagoogina töötanud Pauliine Kremmi (1916–2005) elust. Vt. ka Pauliine Kremm. Nii algas allakäik. Loa siin avaldada andis Liia Kaarlõp. Lisatud 30.03.2012.

Cəfər Məmmədov (Джафар Мамедов). Бакинское Эстонское общество (1910−1920 гг.) [Cəfər Məmmədov. Bakuu Eesti Selts (1910–1920)]. Bakuu, 2004. DjVu. Venekeelne raamat Aserbaidžaani pealinnas Bakuus aastatel 1910–1920 tegutsenud Bakuu Eesti Seltsi ajaloost. Siin avaldatud Cәfәr Mәmmәdovi loal. Lisatud 10.03.2012.

Cəfər Məmmədov (Джафар Мамедов). Эстонцы в Азербайджане в конце XIX – начало XX вв. Bakuu, 2005. DjVu. Venekeelne monograafia Aserbaidžaani eestlaste kohta 19. saj. lõpus ja 20. saj. alguses. See raamat on tõlgitud ka eesti keelde (vt. allpool). Siin avaldatud Cәfәr Mәmmәdovi loal. Lisatud 14.03.2012.

Kalev Nõmm. Mõned killud Allmäe küla ajaloost. Eesti, 2007. DjVu. Raamat Põhja-Kaukaasia Allmäe (Подгорное) eesti küla ajaloost. Siin avaldatud perekond Nõmme lahkel loal.

Erich Kosenkranius. Sulevi küla lühike ajalugu. Tallinn, Erich Kosenkranius / ETL Pro Design, ilmumisaasta teadmata. DjVu. Erich Kosenkraniuse isekirjastatud brošüür Sulevi küla ja oma perekonna ajaloo kohta. Avaldatud Erich Kosenkraniuse loal. Lisatud 21.03.2012.

Cəfər Məmmədov. Eestlased Aserbaidžaanis XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algul. Tallinn, 2011. DjVu. Raamat on tõlgitud; siin on üleval ka venekeelne originaal. Siin avaldatud Cәfәr Mәmmәdovi loal. Lisatud 12.03.2012.

Cəfər Məmmədov. Heinrich Thomsoni mälestused Bakuust aastatest 1914−1921. Tallinn, 2012. DjVu. Raamat sisaldab ülevaadet Bakuu eestlaste tegevusest ning Bakuus elanud eestlase Heinrich Thomsoni (Hindrik Toomet) mälestusi elust Bakuus ja sealsetest eestlastest ja teistest rahvastest; mainitud on ka Livoonia asundust jm. Siin avaldamiseks andis raamatu Cәfәr Mәmmәdov. Lisatud 06.01.2013.

Hilda Sabbo (Гильда Саббо). Гибель. Põltsamaa, 2016. NB! Fail on suur (338 MB) ja laeb aeglaselt. Hilda Sabbo koostatud Venekeelne raamat Põhja-Kaukaasia Uus-Eesti (Ново­эсто­новское) küla tekkimisest ja hävitamisest. Andmeid ka lähedal asunud Banatovi (Бана­товка) küla kohta. Aitäh, Hilda, kõige eest!

VARIA

1902−1906. Asunduste koguduste nimekirjad kalendrist Uus aastasada (1902–1906). Ei sisalda digitaalset teksti. Pildistatud TLÜ Akadeemilises Raamatukogus. Lisatud 26.05.2012.

1910. Wäljarändajate ja asunikkude Kalender 1910. I. aastakäik. Toimetaja ja väljaandja: Jaan Oks. Skaneeritud originaal (ei sisalda digitaalset teksti). DjVu. Muu hulgas on kalendris „konspektiline kirjutis” pealkirjaga „Asunduste ülewaade”. Lisatud 25.04.2012.

KAUKAASIA EESTI ASUNDUSTE MAINIMINE TEATMIKES JMS.

1885. Eesti külasid puudutavad andmed, DjVu-formaadis, raamatust: Сборник : Сведений о Кавказе. Том VIII. Н. Зейдлиц (редактор). Тифлис, Кавказский статистический комитет, 1885. [Andmeid Kaukaasiast. 8. köide. Thbilisi, Kaukaasia statistikakomitee, 1885]. Raamatus olevad andmed on aastast 1882. Eesti asundustest õnnestus kogu raamatust leida ainult neli: Eesti-Maruhha (Марухскiй-Эстонскiй поселокъ), Soriküla (Хуссы-Кардоникскiй поселокъ), Burna (селеніе Бурное) ja Livoonia (Левенталь), viimast kahte nimetatakse selles teatmikus saksa küladeks, kuigi nad seda polnud. Skaneeritud raamatu leidsin veebist ja võtsin sealt välja ainult asjakohased leheküljed. Nendele, kellele DjVu ei sobi, panin üles ka JPG-pildid ZIP-formaadis. Täiendatud 04.01.2013.

1894. Gerassim Rõbinski (Герасим Антонович Рыбинский). Сухумский округ. Абхазия в сельско­хозяйственном и бытовом отно­шении. Тифлис, 1894. [Suhhumi ringkond. Abhaasia põllu­majandus ja olme. Thbilisi, 1894]. DjVu. Vene ajakirjaniku ja agronoomi (1880ndatel ja 1890ndatel aastatel Suhhumi ringkonna peaagronoomi) Rõbinski ülevaade, kus on mitmes kohas juttu ka Suhhumi piirkonna (Estonia ja Linda asunduste) eestlastest. Vajadus asutada Suhhumisse Kaukaasia Keiserliku Põllumajandusseltsi osakond. Seltsi põhikirja eelnõu. Suhhumi piirkonda soovitatavate põllumajanduskultuuride nimestik. Sellest raamatust ja nimetatud seltsist on kirjutanud ka Jakob Mihkelson 1893, 1894 ja 1899 oma kirjades Suhhumist. — Koopiate kvaliteedi tõttu ei õnnestunud selle materjaliga optilist tekstituvastust kasutada, mistõttu failid ei sisalda teksti. Igaks juhuks lisasin samast raamatust siia ka teise versiooni (PDF), mis ei ole monokroomseks muudetud (suurem fail, kuid võib-olla kohati paremini loetav). Veebis olemas samast raamatust skaneeritud fail ka Abhaasia saidil apsnyteka.org, aga sealt on lehekülgi puudu. Materjali saatis Olga Kiitam Peterburist. Lisatud 30.12.2012.

1897. Stavropoli kubermangu eesti külasid puudutavad leheküljed teatmikust: А. Твалчрелидзе. Ставро­поль­ская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельско­хозяйственном отношениях. Ставрополь, 1897. [A. Tvaltšrelidze. Stavropoli kubermang: statistika, geograafia, ajalugu ja põllumajandus. Stavropol, 1897]. DjVu. Kazinka. Allmäe. Eesti-Haginsk. Pikemad kirjeldused nende külade kohta. Allmäe küla puudutav osa on tõlgitud Kalev Nõmme raamatus Mõned killud Allmäe küla ajaloost. Lisatud 27.01.2012.

1914. Юбилейный журнал заседания Сухумского Сельского Хозяйства 15 декабря 1913 г. Сухум, 1914 [Suhhumi Põllumajanduse Seltsi juubeližurnaal. Suhhumi, 1914]. DjVu. Raamatus on mainitud ka Suhhumi piirkonna eestlasi. Aitäh Olga Kiitamile originaalide eest. Lisatud 04.01.2013.

1915. Põhja-Kaukaasia eesti külasid puudutavad leheküljed teatmikust: Кубанский Календарь на 1915 год. Екатеринодар, Кубанский Областной Статистический комитет, 1915. [Kubani kalender 1915. Jekaterinodar (Krasnodar), Kubani oblasti statistikakomitee, 1915]. DjVu. Burna. Eesti-Maruhha. Soriküla. Livoonia (vallana). Asukoht, majapidamiste ja elanike arv. Õppeasutused. Õpetajad ja järelevalvajad: Mart Karli p. Põder (Soriküla). Julius Mihkli p. Raadik (Eesti-Maruhha). Mihkel Ado p. Aumann (Eesti-Maruhha). Lisatud 18.03.2012.

1917. Põhja-Kaukaasia eesti külasid puudutavad leheküljed Kubani oblasti asustatud punktide nimekirjas: Алфавитный список дач и населенных пунктов Кубанской области по данным переписи 1917 года. Jekaterinodar (Krasnodar), 1917. DjVu. Livoonia. Eesti-Maruhha. Soriküla. Burna. Asukohad ja elanike arv. Lisatud 27.01.2012.

1973. Kaukaasiat puudutavad leheküljed raamatust Georg Kristjanson. Eesti raskejõustiku ajaloost: Lurichist Taltsini. Tallinn, Eesti Raamat, 1973. DjVu. Georg Lurichi ja Aleksander Abergi viimased elupäevad ja surm Armaviris (lk. 125–127); Lurichi katse siirduda tüüfuse eest Salme asundusse Juhan Vakermanni juurde (lk. 125); Jüri Kanep (1870−1924) ja tema surm Livoonia külas (lk. 164–165); Juhan Vakermann (1881−1967) ja tema tegevus Salme asunduses: Salme asunduse raskejõustikuklubi nimega Jõukarastuse Selts „Aberg” (1909) (lk. 179). Aitäh Aarand Roosile vihje eest! Lisatud 16.05.2012.

2003. Katkend kirjutisest Ingrid Rüütel. „Laulud eesti elulugudes” kogumikus Arvo Krikmann ja Sirje Olesk (koostajad). Võim ja kultuur. Tartu, 2003, lk. 292−296. Mälestusi jagavad Abhaasiast pärit eestlased Leida Madison (Salme külast) ja Jaan Tsadurjan (Sulevi külast). Siin avaldamiseks andis loa Ingrid Rüütel, aitäh! Lisatud 11.07.2014.

2013. Peatükk „Väljarändajad-uusasunikud” raamatust Aarand Roos. Areenilt arhiivi. Eesti Spordi­muuseumi ja Eesti Spordiajaloo Seltsi Toimetised, 10. Tartu, 2013, lk. 58−76. DjVu. Ülevaade idakandieestlaste, peamiselt Kaukaasia eestlaste spordielust ja ‑sündmustest. Kes soovib seda raamatut, aga poest ei leia, võib osta selle ka autorilt (e‑posti aadress: link). Avaldatud Aarand Roosi loal. Lisatud 24.03.2014.

2016. Livoonia asundust puudutavad leheküljed kogumikust С.И. Ермичева, Н.И. Иванилова. Страницы прошлого листая... Armavir, 2016, lk. 250−257. Selles Krasnodari krai Uspenski rajooni asutamise 90. aastapäeva kogumikus on muu hulgas fotosid ja infokilde Livoonia eesti asunduse ajaloost. Avaldatud koostajate loal. Aitäh Olga Golojadile. Lisatud 30.12.2016.

2017. Омар Тушурашвили jt. Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937–1938 гг. Strasbourg, Council of Europe, 2017. Gruusia siseministeeriumi arhiivi spetsialistide ja Abhaasia ajaloolaste töörühma koostatud kolmeköitelises venekeelses kogumikus, mis ilmus Euroopa Nõukogu toel, on akadeemiline ja dokumentaalne ülevaade NSV Liidu punase režiimi kuritegudest Abhaasias aastatel 1937–1938: I köide (ülevaade, materjalid ja nimekirjad), II köide (materjalid ja nimekirjad), III köide (isikunimede register). Raamatus on andmeid ka Abhaasias vangistatud ja mõrvatud eestlaste kohta. Siin avaldatud Euroopa Nõukogu esindaja Anna Capello ja Gruusia Vabariigi Siseministeeriumi arhiivi direktori Omar Tušurašvili loal, aitäh neile! Selle raamatu levitamine või osaline või täielik reprodutseerimine kasumi saamise eesmärgil ei ole lubatud. These files have been republished here by permission of Ms. Anna Capello (Council of Europe) and Mr. Omar Tushurashvili (Archive of the Ministry of Internal Affairs of Georgia) — thank you! Any full or partial republication or reproduction of these files for the purpose of receiving profit is not permitted. Lisatud 02.05.2018.