◄ Esilehele

Kaardid

Asulad jm. objektid on märgitud Google Mapsi kaartidele. KMZ-faile saab kasutada tarkvaraga Google Earth. Asukohad olen püüdnud märkida võimalikult täpselt (täpsema asukoha nägemiseks suurenda kaardipilti). Samuti on Google Mapsis võimalik vaadata satelliidipilti, kuid mõnel juhul teeb see arvuti aeglasemaks. Kui sa märgitud koha nime kaardil ei näe, klõpsa koha tähisel või vasakul olevas nimekirjas.
Alates 2015 muutis Google oma kaardisüsteemi nii, et Google Maps enam KMZ-faile ei näita. Kuna mina märgin punkte kaardile KMZ-failides, tähendab nende kohandamine Google Mapsi jaoks mulle lisatööd, liiati ei toeta uus Google Maps keerukamat kaardistruktuuri kui kaks tasandit. Olen praegu püüdnud kõik kaardid Google Mapsi jaoks ära konverteerida nii hästi, kui andis, kuid kui peaks tekkima palju muudatusi, võib juhtuda, et pean lõpuks Google Mapsi kaardid maha võtma ja jätma ainult KMZ-failid. Tõsisema huvi korral soovitan kasutada pigem siin üles pandud KMZ-faile, sest need võimaldavad infot paremini esitada.

KAUKAASIA

► Kaukaasia eestlaste asundused ja asu­paigad (Google Mapsis). KMZ-fail

► Kaukaasia kalmistud, kuhu on maetud eestlasi (Google Mapsis). KMZ-fail

► Luteri kirikud ja keskused Kaukaasias (Lutheran churches and centres in the Caucasus area) (Google Mapsis). KMZ-fail. Ajutine kaart, mis ei pretendeeri põhjalikkusele. Püüdsin märkida üles Kaukaasia luteri ringkondade keskused, kus oli tsaariajal olemas luteri kirik või pastor. Kaukaasia eesti asundused kuulusid eri aegadel eri kirikute alla. Nii-öelda külakogudusi ja luteri palvemajasid oli paljudes asundustes, kuid tähtsamaid toiminguid (nt. laulatamine) võis toimetada ainult pastor, kes käis teatud aegade tagant keskusest külas kohapeal.

► Eesti asundused ja nende ümbrus 1902. aasta Kubanimaa ja Musta mere kubermangu kaardil (PDF-formaadis). Graafika tõttu on fail suur (18 MB) ja võib avaneda aeglaselt.

► Leeni Langebraun. Ajalooline eestlaste teekond üle Kaukasuse mägede (Burna – Eesti Aiake). Katse märkida kaardile 1886. aastal Põhja-Kaukaasiast üle Kaukasuse mägede peaaheliku tulnud ja Taga-Kaukaasias Eesti Aiakese (Estosadok) asutanud perede (oletatav) teekond mägedes. Teekonna kaart (Google Mapsis). KMZ-fail. Kaarti selgitab Leeni Langebrauni kirjutis (PDF). Lisatud 22.03.2014.

KAUKAASIA KÜLADE SKEEMID

► Põhja-Kaukaasia Allmäe (Подгорное) küla Peetri (Петровский) huutori talude skeem raamatust: Kalev Nõmm. Mõned killud Allmäe küla ajaloost. 2007. Majapidamiste nimekiri teksti kujul on olemas selles failis.

► Põhja-Kaukaasia Allmäe (Подгорное) küla Sori (Безводный) huutori talude skeem raamatust: Kalev Nõmm. Mõned killud Allmäe küla ajaloost. 2007. Majapidamiste nimekiri teksti kujul on olemas selles failis.

► Põhja-Kaukaasia Allmäe (Подгорное) küla Tõrnova (Терновский) huutori talude skeem raamatust: Kalev Nõmm. Mõned killud Allmäe küla ajaloost. 2007. Majapidamiste nimekiri teksti kujul on olemas selles failis.

► Põhja-Kaukaasia Eesti-Haginski (Эсто-Хагинск) küla talude skeem raamatust: Evald Ström ja Aino-Monika Jõesaar. Eesti-Haginsk. Paide, 2000. Majapidamiste nimekiri teksti kujul on olemas selles failis.

► Põhja-Kaukaasia Uus-Eesti (Ново­эстоновское) küla talude skeem (kaardil märgitud, et 1953. aasta seisuga, kuid tegelikkuses vähemalt osaliselt 1937. aasta seisuga). Koostas J. Viru 2001. aastal. Majapidamiste nimekiri teksti kujul on olemas selles failis.

► Põhja-Kaukaasia Banatovi (Банатовское) küla talude skeem (1. septembri 1938. aasta seisuga). Koostas Hilda Sabbo 2014. aastal, lähtudes Augustine Kreimani mälestustest; nõu andsid Anita Henno, Lida ja Ilmar Jakobson. Lisatud 5.10.2019.

► Abhaasia Sulevi küla talude skeem seisuga u. 1930...1940. Joonistas mälu järgi Ermiine Ludvik (sünd. 1928) 21. sajandi algul. Skeemi pöördel on Sulevi külaosade joonis koos nimetustega. Majapidamiste nimekiri teksti kujul on olemas selles failis. Skeemi andsid siin avaldamiseks Ermiine Ludvik ja Meelis Ludvig. Lisatud 11.02.2012.

KRIMM

► Krimmi eestlaste asundused ja asupaigad (Google Mapsis). KMZ-fail

VOLGA-ÄÄRSED KUBERMANGUD (SAMARA, SARATOV, SIMBIRSK)

► Samara ja Simbirski eestlased (Google Mapsis). KMZ-fail. Samara ja Simbirski kubermangu eestlaste asundused ja asupaigad. Enamik neid kohti on nüüdseks kaardilt kadunud. Nende ülesleidmiseks võrdlesin vanu kaarte uutega ning lähtusin vanades ajalehtedes ja raamatutes antud selgitustest. Igaks juhuks juhin tähelepanu, et Põhja-Samaras (praegu Samara oblast) ja Lõuna-Samaras (praegu Saratovi oblast) oli mitu samanimelist ja ligikaudu ühel ajal loodud asundust. Täiendatud 05.12.2014.