ru   en

Sidekriipsuga sõna või täpse fraasi leidmiseks kasuta jutumärke.
Alternatiivne otsing saidil ida.aule.ee (Google)

Idakandieestlased

Idakandieestlased on minu pakutav termin tähistamaks eestlasi, kes on XIX sajandil või ka hiljem välja rännanud Eestist ida poole, tollase Vene impeeriumi territooriumile ja sinna elama jäänud, ning nende järglasi, kes on säilitanud sideme oma eesti päritoluga. Tänapäeva geograafilise jaotuse järgi asuvad idakandieestlaste kunagised ja praegused elukohad Venemaal, Ukrainas, Abhaasias, Karatšai-Tšerkessias, Kalmõk­kias, Gruusias, Aserbaidžaanis, Türgis, Valge­venes, Lätis, Altais, Kasahstanis ja küllap veel mitmel pool mujal endise Vene Keisririigi territoorimil.

Minu huvi nende eestlaste vastu sai alguse sugupuu-uuringutest. Arvasin aastaid, et minu esivanemaid väljarändajate hulgas ei olnud, kuid siis sain teada, et üks mu kauge esivanem rändas hiljem teises abi­elus olles Krimmi ja on tõenäoliselt maetud Abhaasiasse. Minu esi­vane­mate pereliikmeid rändas XIX sajandil nii Krimmi kui ka Kaukaasiasse. Nii olen hobi korras uurinud idakandieestlaste, peamiselt Kaukaasia ja natuke ka Krimmi eestlaste aja‑ ja isikulugu. Kõige rohkem on mulle huvi pakkunud Kaukaasia eestlased. Nendel lehe­külgedel püüan avaldada andmeid ja materjale, mis selle uurimise käigus minuni on jõudnud või mis ma ise olen koostanud. Käes­oleval saidil on 3 miljonit sõna materjali ning eri materjalides nimelisi viiteid (ja tihti ka andmeid) tuhandete idakandieestlaste kohta.

Siia kogutud materjalide linkimine ja kasutamine uurimistöödes on teretulnud; sel juhul palun lisada allikaviite.

A. Aule (e‑post)