ru   en
Otsing ida.aule.ee saidilt (sh. failidest, kuid mitte haudade andmebaasist)
Sidekriipsuga sõna või täpse fraasi leidmiseks kasuta jutumärke.
Alternatiivne otsing saidil ida.aule.ee (Google)

Idakandieestlased

Idakandieestlased on minu pakutav termin tähistamaks eestlasi, kes on XIX sajandil või ka hiljem välja rännanud Eestist ida poole, tollase Vene impeeriumi territooriumile ja sinna elama jäänud, ning nende järglasi, kes on säilitanud sideme oma eesti päritoluga. Tänapäeva geograafilise jaotuse järgi asuvad idakandieestlaste kunagised ja praegused elukohad Venemaal, Ukrainas, Abhaasias, Karatšai-Tšerkessias, Kalmõk­kias, Gruusias, Aserbaidžaanis, Türgis, Valge­venes, Lätis, Altais, Kasahstanis ja küllap veel mitmel pool mujal endise NSV Liidu territoorimil.

Minu huvi nende eestlaste vastu sai alguse sugupuu-uuringutest. Mu oma esivanemaid ei ole küll väljarändajate hulgas olnud, kuid esi­vane­mate pereliikmeid rändas XIX sajandil nii Krimmi kui ka Kaukaasiasse. Nii olen hobi korras uurinud idakandieestlaste, peamiselt Kaukaasia ja natuke ka Krimmi eestlaste aja‑ ja isikulugu. Nendel lehe­külgedel püüan avaldada andmeid ja materjale, mis selle uurimise käigus minuni on jõudnud või mis ma ise olen koostanud. Käes­oleval saidil on eri materjalides nimelisi viiteid (ja tihti ka andmeid) rohkem kui 3000 idakandieestlase kohta.

Siia kogutud materjalide linkimine ja kasutamine uurimistöödes on teretulnud (mu enda ambitsioonide hulka teadusuuringud ei kuulu); sel juhul palun lisada allikaviite.

A. Aule ()